Alapértelmezett színséma
Fekete - fehér színséma
Fehér - fekete színséma

Algyői Szivárvány Óvoda


<< vissza a főoldalra

Rólunk


Az Algyői Szivárvány Óvoda Csongrád megyében Algyő településen a Tisza mellett helyezkedik el. Az óvoda az önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó, szakmailag önálló intézményként működik. A településen a mi óvodánk az egyetlen. Algyő lakosainak száma 5400 fő, arányában több az idősebb lakos, de a megkezdett telekosztásoknak köszönhetően a fiatal, kisgyermekes családok beköltözése folyamatos.

Épületeinkre jellemző a kettősség, mivel a Régi épületünk 1932-ben épült, nem túl korszerű, de otthonos jellegét a szép, esztétikus dekorációk támogatják. A legújabb épületrész 2017-ben épült, mely mobil elemekből összeállított a kor kihívásainak megfelelve légkondicionált helyiségekkel van felszerelve. Versenyorientált társadalmunkban az óvoda esetében a szülők az intézményválasztók, ez az intézmény rövid távú sorsát befolyásolja.

Nálunk jellemzően algyői lakosok gyermekei vannak, de jönnek a környező tanyavilágból is. Igényeik megismerése és figyelembevétele nélkül nem lehet eredményes munkát végezni. Mindezek azonban meghatározzák, befolyásolják a sikeres csoportalakítást. Négy épületben 9 óvodai csoporttal, 225 gyermek befogadására alkalmas óvodánk az Alapító Okiratunk szerint. Csoportszobák differenciált foglalkoztatásra alkalmasak, külön helyiségekkel: só szobákkal, fejlesztő szobával, családi szobával, tálalókonyhával ellátott.

Törekszünk a hatékony gazdálkodásra, nagy gondot fordítunk az esztétikus tiszta környezet kialakítására. Az óvoda udvarán fák, bokrok, sövények, fából készült mászókák, mozgásfejlesztő eszközök biztosítják a kellemes környezetet és a szabad játékot. Játékok telepítése és elrendezése ideális céljaink megvalósításához, az udvari játékok fejlesztésére 3 millió Ft-t költöttünk 2010-ben, amely az EU szabványban előírtaknak maximálisan megfelel. Önkormányzati forrásból új udvarrész kialakítására nyílt lehetőségünk 2012-ben, amely a "Gyermekkert" nevet kapta. Kültéri foglalkoztató, kemence, templom, faházak, kiskert gazdagítja a játszva tanulás lehetőségét. Ovi-Foci pálya átadásával a labdajáték, sportolási lehetőségeink fejlődtek.

A nevelőmunkát segítő fejlesztő eszközök biztosítottak, fejlesztésük folyamatos, pályázati lehetőségek kihasználásával (2008 HEFOP, 2009 TÁMOP, 2013 MATEHETSZ) folyamatosan bővítjük. Audio-vizuális eszközök: 3 db asztali számítógép, fax, digitális fényképezőgép, fénymásolók, lamináló, CD lejátszók, internethasználat segíti napi munkánkat. Informatikai rendszerünk megfelelő. 2009 óta az interneten is megtalálhatók vagyunk, honlapunkat folyamatosan frissítjük (www.algyoiovi.hu).

Nevelőtestületünk tagjai stabil, szakmailag jól felkészült, kreatív óvodapedagógusok, akik nyitottak, fogékonyak az új szakmai ismeretek megszerzésére. Szakvizsgával rendelkező 8 óvodapedagógus segíti a nevelőmunkát: mentálhigiénikus, fejlesztőpedagógus, Montessori, közoktatás vezető, beszédfejlesztő, néptánc oktató képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok. A szakmai létszám a törvényes keretek között biztosított. Csoportonként 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka gondoskodik a rájuk bízott gyermekekről. 2013 ősz óta 1 fő, 2016 óta 3 fő pedagógiai asszisztens is dolgozik óvodánkban. Gazdálkodással kapcsolatos jelentéseket, nyilvántartásokat, eszközök beszerzését 1 fő óvodatitkár látja el. A konyhán 2 fő dolgozik, akik az étkezéssel kapcsolatos teendőket végzik. A dolgozói létszám 35 fő. Gyermekek közössége: 215 fő / 9 csoport.

Montessori pedagógiai, módszertani alapelvei gazdagítják a manuális tevékenységek színvonalát. Képességfejlesztő pedagógiai módszer, amely mikrokörnyezetünk jellegéből adódó nevelési feladatok megoldására ad segítséget. Különleges értéke, hogy minden egyes eszköz, mindig újabb és újabb probléma elé állítja a gyereket és a probléma megoldásával jut, tovább az eszközhasználatban, 2011 óta Montessori Óvoda címmel büszkélkedhetünk.

Pedagógiai Programunk címe nemcsak jól hangzik, hanem a legfontosabbat, a mögöttes tartalmat foglalja össze "Jó itt gyereknek lenni"!.

Innovációs törekvések eredményeképpen teljesítettük a Zöldovi cím feltételeit, ZÖLD-ÓVODA címet elnyertük 2012, 2015 decemberében. A csoportok eddig is gondoztak növényeket, a gyógynövénykert, mellé kialakítottunk virágos és veteményes kertet, amely csoportonkénti feladatokkal párosul. A zöldhulladék komposztálását a "Gyermekkert"-ben valósítjuk meg. Ebben az évben Madárbarát-kert programba regisztráltunk. Ettől az évtől kezdve megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, a szülőket is igyekszünk bevonni ezekbe a tevékenységekbe. A zöld jeles napok megünneplésének lehetőségeit bővítettük, ünnepeljük a Föld napját, Madarak és fák napját, Víz világnapján megkoszorúzzuk a Tiszát.

Tevékenységeink értékközvetítő hatására szemléletváltozást tapasztalunk a szülők körében, szakmai munkánk elismerésének bizonyítékaként 2012-ben regisztrált Tehetségpontok lettünk, csatlakoztunk az "Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatához".

Gyermekintézmény lévén természetes, hogy az intézmény programjában kiemelt feladatként jelenik meg az egyéni sorsokkal való törődés, a családgondozás, a gyermeki jogok és alapvető személyiségjogok tiszteletben tartása, az elsődleges prevencióra való törekvés, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.

Új készségek és képességek kialakítását, illetve fejlesztését kell megvalósítani, nagyon szeretik a gyerekek az erre épülő gazdagító tevékenységeket, melyekben erősítik kompetenciáikat (Néptánc, Mesevarázs, Pöttöm torna, Ovi-Foci, Kézilabda, Sakóca, Zöld manó).

Egymásra épülő szakmai programot dolgoztunk ki az iskolával. A képességeket kibontakoztató nevelőmunkával elértük, hogy a gyermekek az óvodáskor végére, az iskolai életre felkészülté váltak. Ismeretközpontú oktatásról, a kompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Az óvoda-iskola átmenet könnyítésének a differenciálás az útja, mind az óvodában, mind az iskolában, amiben benne van a "másság" jelenlétének természetessége, sajátosságainak elfogadása, az egyénhez igazított fejlesztése.

A befogadó (inkluzív) pedagógia alkalmazásával, olyan környezetet alakítunk ki az óvodába, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik. Az érzelmi erkölcsi nevelés háttérbe szorult pedig ez alapozza meg a személyiség szocializációját. Segítünk a családoknak az értékek mentén történő nevelésben. A kisgyermek igényeinek megfelelő lelki törődés, bíztatás mellett a szülőkkel való kapcsolat elmélyítése ró ránk nagy feladatot, ennek útja a családokkal közös programok szervezése:

Egyéb szakmai kapcsolataink:

<< vissza a főoldalra