Alapértelmezett színséma
Fekete - fehér színséma
Fehér - fekete színséma

Algyői Szivárvány Óvoda


<< vissza a főoldalra

Szolgáltatások


Alapellátásba tartozó térítésmentes szakszolgáltatások

Logopédia: Óvodánkban több mint két évtizede folyik logopédiai (beszédjavító) munka. A heti rendszerességgel, kis csoportos formában zajló terápia a hangok pontos ejtésére, a helyes artikuláció elsajátítására, a szókincs és a nyelvi kifejező készség fejlesztésére irányul. A játékos oldott légkörű, az életkori és az egyéni sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő foglalkozásokon a gyermekek szívesen vesznek részt. A terápia hatékonyságának érdekében fontos a logopédus útmutatása alapján történő otthoni gyakorlás, melyhez változatos feladatokat biztosítunk a gyermekek számára. A szép, tiszta beszéd nemcsak az anyanyelv elsajátítása szempontjából fontos, hanem megkönnyíti az olvasás, írás és helyesírás alapjainak a megtanulását.

Gyógypedagógia: Szakértői vélemények alapján egyéni fejlesztésben részesülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek.

Szomatopedagógus: Szakértői vélemények alapján egyéni fejlesztésben részesülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek.

Pszichológus: Feladatai közé tartozik az óvodában folyó munka segítése, valamint a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat szakmai teamjein való rendszeres részvétel.

Gazdagító térítésmentes tevékenységek

Pöttöm torna: A Pöttöm torna megszeretteti a gyermekekkel a mozgást. Az óvodáskor a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés egymásra kedvező hatása. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok a pszichomotoros készségek, képességek kialakításának, formálásának, illetve fejlesztésének eszközei. Ezek a mozgásformák fejlesztik a koordinációs és kondicionális képességeket, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos a testtartásjavítás, az egyensúlyozás és a koncentráció. Óvja az ízületeket, izmokat és ezzel kizárja a sérülés lehetőségét. A rendszeres mozgás hatására javul az állóképesség.

Ovi-Foci: A sporttevékenység során eredményesen fejleszthető a motiváció, az aktivitás, az önfegyelem, a kitartás, a bátorság, az akaraterő, a küzdeni tudás, az önbizalom, a fájdalomtűrés, továbbá kialakulhat a reális önértékelés is. Mindemellett elsajátíthatják a labdarúgás sportágán belüli alap mozgásformákat, fontos szerepet kap a gömbérzék fejlesztése és a foglalkozások során javítható a mozgáskoordináció is.

Kézilabda: A program lehetőséget biztosít a legkisebb korosztálynak, hogy játékos formában szerezzenek ismereteket a sportág alapjairól, figyelembe véve az életkornak megfelelő sajátosságokat. U?gyességüket, labda?s biztonságukat számukra érdekes játékokba beépítve fejlesztjük. A korosztály jellemzője a hatalmas mozgás- e?s labdaszeretet, állandó igény a cselekvésre.

Zöld manó: Környezetünk megismerésére, környezetünk védelmére való nevelés kiemelt feladata óvodánknak. Ezen ismereteket szeretnénk elmélyíteni azoknál a gyermekeknél, akik részt vesznek a foglalkozásokon. Gyakran járunk sétálni a közeli Hullámtéri erdőbe, megfigyelni a természet változásait. Gondoskodunk télen a madáretetőkről, nyáron pedig hogy legyen víz a madarak számára. Benti foglalkozásainkon megismerkedünk az év állataival, növényeivel, elmélyedünk egy-egy témában, melybe a gyermekek is aktívan bekapcsolódnak. Játékos, interaktív foglalkozásokkal fejlesztjük a gyermekek képességeit, készségeit, hogy környezetüket tisztelő, szerető gyermekekké váljanak.

Alapellátásba nem tartozó térítésmentes szabadidős tevékenységek

Zeneovi: Óvodánkban a zene iránt fogékony nagycsoportos korú gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy zeneovi foglalkozásokon vegyenek részt. A 3-7 éves gyermek érdeklődése a zene és a muzikalitás iránt rendkívül intenzív. Ezt kihasználva olyan készségeket, képességeket tudunk az énekléssel és a különböző ritmusgyakorlatokkal mozgósítani, melyek jól kamatoztathatók más területeken is (pl. figyelem és emlékezet fejlesztés, gyors reagálásra, kreativitásra késztető gondolkodás, az érzelmek kifejezése). Mindezek jól harmonizálnak az óvodában folyó nevelő munkánkkal, ezért szívesen adunk módot arra, hogy a tehetséges gyermekek lehetőséget kaphassanak a zenei foglalkozáson való részvételre, remélve, azt hogy iskolába kerülve is megmarad bennük az érdeklődés és az aktivitás a foglalkozás iránt.

Hittan: Az algyői Szivárvány Óvodában évek óta lehetőség van római katolikus hittan foglalkozás megtartására - szülői igények figyelembevételével - az óvodás gyermekek számára. A hittanórák heti rendszerességgel folynak óvodában, az óvodavezetővel egyeztetett időpontban. A hittan foglalkozásokon a gyerekek már ilyen kis korban megismerkednek a bibliai történetekkel, beszélgetünk róluk, éneklünk és rajzolunk.

Száraz sószoba: A sófal kedvező mikro-klímájának köszönhetően az allergének és baktériumok száma alacsony szintre csökken, segítve ezzel a légutak tisztulását, fertőtlenítését az egészség megőrzését. A sófal kialakítása esztétikailag is élményt nyújt gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

Nedves sószoba: Évszázadok óta közismert tény, hogy egyes barlangok, illetve só barlangok és a sós tengeri levegő az emberi szervezetre, főként a légzőszervekre jótékony hatást gyakorol, amit a népi gyógyászat régóta folyamatosan használ. Minden csoportból azok a gyermekek, akiknek szülei igénylik ezt a szolgáltatást hetente 1 alkalommal fél órát, töltenek a sószobában, ahol játékra, mesélésre, verselésre is van lehetőség. A gyerekek óvónők felügyeletével tartózkodnak a sószobában.

Gazdagító tevékenységek térítés ellenében szülői igények alapján

Gyermektánc

Görkorcsolya: A görkorcsolya fokozza az állóképességet, javítja a koordinációs készséget. Erősíti a láb és a törzs izmait. Fontos szerepe van a nagymozgások fejlesztésében.

<< vissza a főoldalra